Apache OpenOffice 4.17.9800

Apache OpenOffice 4.17.9800

Apache Software Foundation – 136MB – Open Source – Android Windows Mac
ra khỏi 1021 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
OpenOffice.org là một đầy đủ đặc trưng văn phòng bộ tương thích với sản phẩm văn phòng hàng đầu và một cộng đồng ảo làm việc thông qua của OpenOffice.org nhiều dự án. Chương trình là miễn phí và sẽ luôn luôn được miễn phí. Cộng đồng đến với nhau tại www.openoffice.org để phát triển, hỗ trợ và thúc đẩy việc sử dụng OpenOffice.org. Thông tin về gia nhập cộng đồng OpenOffice.org, xem trang giới thiệu. Nếu bạn đã thanh toán cho chương trình này, xin vui lòng nhận được một refound. OpenOffice là một chương trình mã nguồn mở miễn phí phải được trả cho người dùng.

Tổng quan

Apache OpenOffice là một Open Source phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Apache Software Foundation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 18.473 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Apache OpenOffice là 4.17.9800, phát hành vào ngày 14/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.1.14, được sử dụng bởi 31 % trong tất cả các cài đặt.

Apache OpenOffice đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 136MB.

Người sử dụng của Apache OpenOffice đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Apache OpenOffice!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 18.473 UpdateStar có Apache OpenOffice cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.